ADINGPOKS TER

Lyerje dykomponente në bazë katran epokside. Përdoret për mbrojtjen e konstrukcioneve prej betoni dhe metali, ujsjellsa, rezervuare për naftë dhe derivatet e naftës, rezervuare për propan-butan, rezervuare për ujë që hidhen, tanker, elektrocentrale, ambjente për tharjen e drurit, konstrukcione të groposura prej metali dhe betoni në ambiente agresive.

Produktet e tjera në këtë varg