ADINGPOKS TER

Dvokomponentni premaz na katransko epoksidnoj osnovi. Primenjuje se za zaštitu betonskih i metalnih konstrukcija, cevovoda, rezervoara za naftu i naftne derivate, rezervoara za propan-butan, rezervoara za otpadne vode, tankvana, električnih centrala, sušionica za drvo, ukopanih betonskih i metalnih konstrukcija u agresivnim sredinama i sl.

Ostali proizvodi u ovom opsegu