Sertifikati za kvalitet proizvoda

Image

U skladu sa Zakonom za građevinske proizvode, objavljenim u Službenom glasniku RM br.39/06, koji je harmonizovan sa Direktivom br.89/106/EEC Evropskog saveta, kao i sa izmenom br.93/68/EEC, veći deo proizvoda iz proizvodnog programa ADING-a AD Skoplje poseduje EC Sertifikat za kontrolu fabričke proizvodnje, a time i pravo da se na sertifikovanim proizvodima postavi CE oznaka.
Ovim Sertifikatima se potvrđuje da su sa kontrolom fabričke proizvodnje sertificirani proizvodi u saobraznosti sa zahtevima sledećih evropskih normi:


EN 934-2:2009+A1:2012 Aditivi za beton, malter i injekciona smesa

- Deo 2: Aditivi za beton - definicije, zahteve, usaglashenost, obelezavanje i etiketiranje.

EN 934-3:2009+A1:2012 Aditivi za beton, malter i injekciona smesa

- Deo 3: Aditivi za zidarski malter - definicije, zahteve, usaglashenost, obelezavanje i etiketiranje.

EN 934-4:2009 Aditivi za beton, malter i injekciona smesa

- Deo 4: Aditivi za injekcione smese za prednapregnute kablove - definicije, zahteve, usaglashenost, obelezavanje i etiketiranje.

EN 934-5:2007 Aditivi za beton, malter i injekciona smesa

- Deo 5: Aditivi za prskani beton - definicije, zahteve, usaglashenost, obelezavanje i etiketiranje.

PDF SERTIFIKAT


EN 1504-2:2004 Proizvodi i sistemi za zashtitu betonskih konstrukcija

- Deo 2: Sistemi za povrshinsku zashtitu betona - definicije, zahteve, kontrola kvaliteta i ocena usaglashenosti

EN 1504-3:2005 Proizvodi i sistemi za zashtitu i reparaciju betonskih konstrukcija

- Deo 3: Konstruktivne i nekonstruktivne reparacije - definicije, zahteve, kontrola kvaliteta i ocena usaglashenosti

EN 1504-4:2004 Proizvodi i sistemi za zashtitu i sanaciju betonskih konstrukcija

- Deo 4: Konstruktivno povezivanje  - definicije, zahteve, kontrola kvaliteta i ocena usoglashavanja.

EN 1504-6:2007 Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija 

- Deo 6: Čelične armaturne šipke i ankeri - Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i razina sukladnosti

EN 1504-7:2007 Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija 

- Deo 7: Zaštita armature od korozije

PDF SERTIFIKAT

CE oznaka omogućuje nesmetan plasman proizvoda na jedinstveno tržište zemalja članica EFTA i Evropske Unije