ADINGPOKS 1P

Bazë e shëndoshë dhe e pastër është parakushti kryesor për arritjen e adhezionit të mirë. Si dhe te baza e re e betonit, përjashtimi i qumështit prej çimentos kryhet në mënyrë mekanike. Yndyrat dhe papastërtisë e depërtuara në bazën duhet të përjashtohen me detergjente dhe preparate për atë synim. Të gjitha dëmtimet e bazës duhet të jenë sanuar, duke

Produktet e tjera në këtë varg
Image
ADINGPOKS 1PV
Image
ADINGPOKS 2
Image
ADINGPOKS 1
Image
ADINGSTATIK
Image
ADINGPOKS 1BP
Image
ADINGPOKS 1B