OPLATIN V

Për mbrojtje të mveshjes gjatë realizimit të punëve me beton. Është i dedikuar për të gjitha llojet e mveshjes: të çelikut, plastike dhe për mveshje prej drurit të impregnuar.

Produktet e tjera në këtë varg