Reparatur malter- F4

Suva çimento-polimerike për riparim të prerjeve me trashësi 1,0-2.0 cm, me kompensim të tkurrjes, i bërë me armaturë me PP-fije

Produktet e tjera në këtë varg
Image
REPARATUR GLET