Image27 Мај 2022

Годишно собрание на акционери на АДИНГ АД, Скопје

На 26.Мај, 2022 четврток со почеток во 12:00 часот, се одржа редовното Годишно собрание на акционери за 2022. Според дневниот ред, во првиот дел беше образложено работењето за 2021. и почетокот за 2022. од страна на Претседателот на управен одобор и генерален директор Петровски Зоран, а потоа се премина на гласање на предложените одлуки.

Сите усвоени одлуки од Собранието, се јавно достапни на веб страницата на следниот линк: Собрание на акционери 2022

Годишниот извештај за 2021. ќе го најдете на следниот линк: Годишен извештај 2021

Дел од работната атмосфера на фотографиите подоле: