Image18 Дек 2023

ГОДИШЕН ЗАВРШЕН СОСТАНОК НА ГРУПАЦИЈАТА АДИНГ ЗА 2023 ГОДИНА

Годишниот завршен состанок на групацијата Адинг за 2023 година се одржа на 16.12.2023 година во Охрид, во присуство на Надзорниот и Управниот одбор на компанијата, менаџерскиот кадар и управителите на ќерките фирми од Македонија, Србија и Бугарија.

Презентерите ги покажаа активностите, остварувањата и искуствата во 2023. Овде беа претставени и плановите и активностите за идната 2024 година.

Завршно обраќање имаше и Претседателот на управниот одбор и генерален директор Зоран Петровски. Во неговото излагање беа потенцирани извонредните позитивни резултати на целата групација во 2023 година, со поесебен акцент на соработката на службите и вработените и нивната посветеност во работата. Нагласена беше вредноста на човековиот капитал на компанијата, кој и во иднина ќе носи големи резултати. Како што уште истакна „Ни претстои успешна година, а оптимизмот за 2024-та доаѓа од цврстата позиција на домашниот пазар, распространетоста на пазарите во регионот и пошироко, адаптибилноста на компанијата кон специфичните потреби на купувачите, но и развојот на нови производи и технологии“.