SUPERFLUID 21M1M

Hiperplastifikator sa visokim stepenom redukcije vode, proizveden na polikarboksilatnoj bazi. Omogućava dugotrajno održavanje konzistencije betona u intervalu do 3 sata. Primenjuje se kod transportnih betona, betoniranja na visokim temperaturama,pumpanih betona, prilikom betoniranja gusto armiranih preseka i sl.

Ostali proizvodi u ovom opsegu
Image
SUPERFLUID
Image
SUPERFLUID M1
Image
SUPERFLUID M1M
Image
SUPERFLUID T
Image
SUPERFLUID 21M EKO
Image
SUPERFLUID 21M1M EKO
Image
SUPERFLUID 21 EKO
Image
SUPERFLUID 21F
Image
Superfluid 21MS EKO