Reparatur penetrat

Reparatur penetrat koristi se kao predpremaz za poboljšanje adhezione veze kod reparaturnog maltera ili između starog i novog betona. Najčešće se koristi kod reparacije betonskih i armirano betonskih elemenata konstrukcije, kao i za zaštitu armature od korozije.

Ostali proizvodi u ovom opsegu
Image
EKSMAL 1
Image
EKSMAL 4
Image
KOMPLEKSING AM