ADINGPOKS 1PV

Niskoviskozna dvokomponentna epoksidna smola bez rastvarača. Primenjuje se kao: specijalni predpremaz za vlažne cementne podloge pri nanošenju svih epoksidnih sistema. ADINGPOKS-1PV primenjuje se kao deo sistema za obradu prešačkih staza na mostovima u kombinaciji sa završnim premazima na bazi metakrilatnih smola ADINGMARKER-P.

Ostali proizvodi u ovom opsegu
Image
ADINGPOKS 1P EKO
Image
ADINGPOKS 1B EKO
Image
ADINGPOKS 2EKO
Image
ADINGPOKS 1 EKO
Image
ADINGSTATIK- EKO
Image
ADINGPOKS 1P