ADINGKOLOR F

Boja proizvedena na bazi akrilatnih vodenih disperzija. Primenjuje se za završnu dekorativnu obradu spoljnjih (fasadnih) površina. Kao podloga se koristi Adingkolor-F podloga.

Ostali proizvodi u ovom opsegu