Хидромал

Хидроизолација на објекти изложени на позитивен и негативен хидростатски притисок како: базени, таложници, пречистителни станици, подрумски а.б. ѕидни и подни површини, резервоари за пивка вода, санитарни јазли и сл. Овозможува непосредно лепење на керамички плочки. Едноставно се изведува и не е токсичен. Бактериолошки е отпорен и има одлична атхезија за подлога од бетон и цементен малтер.

Останати производи од оваа палета
Image
Хидромал Еластификатор
Image
Хидромал флекс
Image
Хидромал флекс 1К