Image

Примена на бетон со В/Ц фактор < 0,45 при изградба на коловоз на авто-пат во Казахстан - Б.Дуковски, С.Смилевски, С.Миниќ

Преземи публикација - Примена на бетон со В/Ц фактор < 0,45 при изградба на коловоз на авто-пат во Казахстан ...

Повеќе