Флуидинг- М

Пластификатор произведен на база на лигно сулфонат. Се применува за производство на пумпани и класични бетони кои се транспортираат 60 — 120 мин. пред вградување.

Останати производи од оваа палета
Image
Флуидинг
Image
Флуидинг - М1М
Image
Флуидинг - МС