Суперфлуид 21М1М ЕКО

Суперпластификатор на поликарбоксилатна основа наменет за долготрајно одржување на конзистенција и реолошките карактеристики на бетонот (до 180 мин). Се применува за транспортни бетони, бетонирање на високи температури, пумпани бетони, итн.

Останати производи од оваа палета
Image
Суперфлуид- М1
Image
Суперфлуид- M1M
Image
Суперфлуид- T
Image
Суперфлуид
Image
Суперфлуид 21М ЕКО
Image
Суперфлуид - 21M
Image
Суперфлуид- 21M1M
Image
Суперфлуид 21 ЕКО
Image
Суперфлуид - 21K
Image
Суперфлуид 21Ф
Image
Суперфлуид - 21МС ЕКО