Суперфлуид - 21МС ЕКО

Суперпластификатор за бетон на поликарбоксилатна основа наменет за изработка на економични бетони со високи перформанси. Се применува за изготвување на бетони со висока класа на конзистенција и обработливост, пумпани бетони, бетонирање на густо армирани пресеци, итн.

Останати производи од оваа палета
Image
Суперфлуид- М1
Image
Суперфлуид- M1M
Image
Суперфлуид- T
Image
Суперфлуид
Image
Суперфлуид 21М ЕКО
Image
Суперфлуид 21М1М ЕКО
Image
Суперфлуид - 21M
Image
Суперфлуид- 21M1M
Image
Суперфлуид 21 ЕКО
Image
Суперфлуид - 21K
Image
Суперфлуид 21Ф