Суперфлуид

Суперпластификатор изработен на база на нафталин сулфонат. Овозможува постигнување висока почетна и крајна јакост кај бетоните. Се применува при лиени бетони со намален W/C фактор, при бетонирање густо армирани пресеци и пумпани бетони, итн.

Останати производи од оваа палета
Image
Суперфлуид- М1
Image
Суперфлуид- M1M
Image
Суперфлуид- T
Image
Суперфлуид 21М ЕКО
Image
Суперфлуид - 21M
Image
Суперфлуид 21М1М ЕКО
Image
Суперфлуид- 21M1M
Image
Суперфлуид 21 ЕКО
Image
Суперфлуид - 21K
Image
Суперфлуид 21Ф
Image
Суперфлуид - 21МС ЕКО