Репаратур глет

Еднокомпонентен материјал на цементно-полимерна основа наменет за фино израмнување на бетонски површини и површини репарирани со користење на Репартур Малтер-Ф. Остварува одлична адхезија за подлогата и поседува висока стабилност на атмосферски влијанија.

Останати производи од оваа палета
Image
Репаратур пенетрат
Image
Репаратур малтер
Image
Репаратур малтер Ф1
Image
Репаратур малтер Ф2
Image
Репаратур малтер Ф4