Растворувач П

Растворувач кој се користи за разредување на системите изработени врз база на растворувач, како и за чистење на алатот и опремата при вградувањето на овие системи.

Останати производи од оваа палета