Антикорозин ББ

Антикорозивен премаз во боја за заштита на бетонски површини. Се користи за заштита на нови, стари или репарирани бетонски и армиранобетонски конструкции: мостови, силоси, тунели, потпорни ѕидови, оџаци, фасадни елементи и сл. Поседува одлична атхезија за подлогата. Постојан е на мраз и раствори од солена вода како и на атмосферски влијанија и стареење. Поседува висока покривна моќ. Стабилен е на UV зраците и го штити бетонот од карбонизација. Се изработува во повеќе бои според картата со тонови

Останати производи од оваа палета
Image
Адингпокс ТЕР
Image
Антикорозин Е
Image
Антикорозин БР
Image
Адингпокс 1Б
Image
Адингпокс аква 1Б