Адингколор РБ

Боја за завршна обработка на базени, изработена врз основа на синтетички смоли и растворувачи. Се применува за декоративна завршна и заштитна обработка на бетонски или малтерисани површини, изложени на постојан контакт со вода, UV зрачења, атмосферски влијанија, како и кај површини кои се одржуваат со употреба на хемиски средства. Премазот ја задоволува бараната еластичност за овој тип боја.

Останати производи од оваа палета