Image

АДИНГМАРКЕР П, боја за обележување на патишта и паркиралишта

АДИНГМАРКЕР П е боја за обележување на патишта, паркиралишта и патна сигнализација. Може да нанесува на асфалтна и бетонска подлога, на хоризонтални и вертикални површини. За обезбедување на рефлектирачка површина, врз АДИНГМАРКЕР П може да се нанесе посип од ста...

Повеќе
Image

Адингстатик системи

Во современата индустрија честопати се користат гасни, течни и прашкасти суровини кои под одредени услови можат да предизвикаат експлозија. Самиот технолошки процес во погоните (дозирање, мешање, мелење, сушење и пакување на финалниот производ) може да доведе до ...

Повеќе