Image

Изработка на тениски и други спортско-рекеративни терени на акрилатна основа

Денешната форма на играта, тенисот ја добил во Франција , кога во текот на XVI, XVII и XVIII век тенисот станал спорт на благородниците и кралското семејство. Потоа се проширил низ Европа, а најпопуларен станал во Англија. Првиот турнир се одиграл на трева, во пр...

Повеќе
Image

Хидроизолација на санитарни јазли

Кај просториите, кои имаат директен контакт со вода и влага (бањи, санитарии, кујни) функционалноста и одржувањето се примарни за здрав и нормален живот. Поради тоа нивната изведба, санација и реконструкција бараат посебно внимание и прецизност. Проблемите кои с...

Повеќе

Тимот на Адинг на Скопски Маратон 2018

14-от Виз Ер Скопски маратон се одржа на 06.05.2018 во Скопје, а на истиот учествуваа над 10.000 маратонци од 58 з...

Јавен повик за годишно собрание на акционери 2018

До акционерите на Деловен систем АДИНГ АД за производство, примена и пласман на хемиски материјали за градежништво и ин...

Годишен завршен состанок на групацијата АДИНГ за 2017 година

На 16.12.2017 година во Скопје беше одржан годишниот завршен состанок на групацијата Адинг, во присуство на членовите н...

Донација на ЈЗУ Општа Болница – Струмица

Како дел од стратегијата и долгорочната определба за општествено одговорно делување, нашата компанија донираше одела за...

Учество на стручен собир од областа на рударството ПОДЕКС – ПОВЕКС 2017

Од 03 до 05ти ноември, во Охрид, се одржа X-то меѓународно стручно советување од областа на подземната и површинската е...