HIDROMAL

Gotova smesa za izvođenje krute hidroizolacije na bazi cementa. Primenjuje se za hidroizolaciju objekata izloženih pozitivnom i negativnom hidrostatičkom pritisku kao što su: bazeni, taložnici, stanice za prečišćavanje, podzemni objekti, rezervoari za vodu, šahte, septičke jame.

Ostali proizvodi u ovom opsegu
Image
HIDROMAL FLEKS