Image14 Јун 2024

Интервју за „ПУТ ПЛУС“ со Даниел Цеков, Заменик генерален директор и директор на техничка примена во АДИНГ

Заменик генерален директор и директор на техничка примена Даниел Цеков, во интервју за „ПУТ ПЛУС“ - регионално списание за нискоградба и сообраќај, говори за 55 годишното искуство за пласман на производи од градежната хемија и постојаната иновативна техничка поддршка како клуч за успехот на Адинг во регионот.

Интервју за ПУТ ПЛУС на Даниел Цеков, Заменик генерален директор и директор на техничка примена