Успехът на една компания се вижда не само в резултатите, но и в това, което тя прави за обществото и околната среда, в която действа.

Обществената отговорност и грижата за общото благо е не само задължение, но и удоволствие за АДИНГ. Това са част от ежедневните дейности и плановете за развитие на компанията.

Продуктите, които разпространяваме са с високо и постоянно качество и непрекъснато се усъвършенстват и развиват с цел задоволяване на нуждите и изискванията на нашите клиенти.

Всички наши обекти са проектирани и изградени по начин, който осигурява защита на околната среда и мерките за защита при работа се спазват в рамките на цялата компания.

"АДИНГ" е получил множество награди и отличия в областта на екологията - сред които: Наградата за най-екологична компания, фирма с успешното прилагане на ISO 14001 и принос за опазване на околната среда през 2010 година и наградата за най-подреден двор на стопански обект в град Скопие през 2013 година.


slika-dvor slika-dvor-2

В АДИНГ подкрепяме развитието на младите кадри. Имаме установено успешно сътрудничество с няколко висши учебни заведения с намерение то да се разшири в бъдеще: Строителен факултет, Архитектурен факултет и Технологично - металургичния факултет при УКИМ.

Нашата компания е включена и в подкрепа на проекти и инициативи, които допринасят за развитието на спорта (подкрепа на Скопския маратон), подобряване на безопасността на движението по пътищата (като част от проекта 100 пешеходни пътеки за безопасност на 10.000 ученици”), множество дарения за помощ за изграждане на църковни сгради и манастири, както и подкрепа на по-важните събития в областта на строителството и архитектурата в страната (Голямата годишна награда за архитектура).


 

Наградата за „Отговорно отношение към работещите за 2009 година” говори за грижата и отговорността на компанията към нашия персонал. Непрекъснато подобряваме условията и оборудването за работа, насърчаваме таланти и техните способности, инвестираме в обучение и усъвършенстване на техните знания, грижим се за тяхното здраве и безопасност. Също така, насърчаване доверие между работещите, няма полова, расова, възрастова, социална или дискриминация към лицата с увреждания, спазва се законодателството във всички сегменти на дейността.

Допринасянето за подобряването на качеството на живота на нашата общност е била и ще остане една от най-важните ни цели и посоката, в която ще продължим да действаме и по-нататък.