Защитни покрития

Image
АНТИКОРОЗИН С / Покритие за защита на бетона и армировка от агресивното влияние од разтвори на сол
Image
АНТИКОРОЗИН ББ / Покритие за защита на бетона от агресивното атмосферно влияние
Image
ПЛАММАЛ С / Покритие за противпожарна заштита на електрически кабели
Image
АНТИКОРОЗИН БР