PLAMMAL-3D

Sistem për mbrojtje nga zjari të konstruksioneve prej çeliku. Sistemi përbëhet prej: Plammal-3D grund; Plammal-3D lyerje ekspanzive; Plammal-3D hark.

Produktet e tjera në këtë varg