HIDROGLET-V

Përzierje për rafshim (gletim) të sipërfaqeve të brendëshme të bërë prej gips-karton pllaka.

Produktet e tjera në këtë varg