BITEK A

Jednokomponentni, elastični, polimer- bitumenski, toplonanoseći kit. Primenjuje se za ispunu fuga kod betonskih kolovoza i asfaltnih površina. Dimenzije spojnica: - širina: 10 - 30 mm

Ostali proizvodi u ovom opsegu
Image
ADINGAKRIL
Image
ADINGPOKS K
Image
FUGOFIL