ADINGPOKS K

Trokomponentni epoksidni kit na vodenoj bazi. Primenjuje se za ispunu fuga kod kiselootpornih keramičkih pločica u agresivnim sredinama.

Ostali proizvodi u ovom opsegu
Image
BITEK A
Image
ADINGAKRIL
Image
FUGOFIL