Image

Фасил К

Концентрирано силиконско средство за постигнување хидрофобност на порозни материјали. Се применува во индустријата за производство на силикатни тули, керамиди, гипсани елементи. Пред употреба се разредува со вода во однос 1:20.

Останати производи од оваа палета
Image
Фасил В