Image

Пламмал К

Еднокомпонентна еластична пастозна смеса за противпожарна заштита на продори. Се применува за китирање на продори на електрични инсталации помеѓу простории. Вградувањето се врши во комбинација со минерална волна.

Останати производи од оваа палета
Image
Пламмал С