Антикорозин С

Еднокомпонентна смеса на цементно-полимерна основа. Се применува за антикорозивна заштита на нови, како и при санација на стари бетонски, армиранобетонски и челични елементи и конструкции како: мостови, бетонски фасади, бетонски цевки за вода, конструкции во приморски области каде што има зголемено присуство на сол. Може да се користи за антикорозивна заштита на арматурно железо. Не е токсична.

Останати производи од оваа палета
Image
Антикорозин
Image
Адингпокс ТЕР