UBRZUVAÇ Ç (PËRSHPEJTUES C)

Përzierje përshpejtuese në bazë çimentoje. Përdoret për mbylljen e kalimit aktiv të ujit ose të lagështirës tek objektet nëntokësore të liqeneve akumuluese, të digave, rezervuareve, pishinave, tuneleve, tuneleve të minierave, bodrumeve, muret mbajtëse.

Produktet e tjera në këtë varg
Image
REPARATUR GLET
Image
Reparatur malter- F4